🏃 Taxionline là đơn vị tiên phong mở đường với nhiệm vụ xây dựng 1 tương lai thông minh cho nhân viên và xã hội. Là đơn vị dẫn đầu trong ngành vận tải du lịch.
🏃 Taxionline luôn tìm tòi những mục tiêu mới, những hướng đi mới cho những vấn đề khó khăn nhất.
🏃 Môi trường làm việc cởi mở và năng động, cho bạn thoải mái sáng tạo theo cách riêng để phát triển bản thân, 1 môi trường bình đẳng ở mọi cấp.
🏃 Chúng tôi luôn cần thêm bộ phận Nhân Sự, Tài Xế, Phục Vụ, những chiến binh có đạo đức và sức chiến đấu bền bỉ.

tuyen_dung_nhan_vien